Szociális munkásunk elismerése

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által alapított „Szociális Munka Napja Elismerés”-ben részesült Horváth Heléna, kórházunk szociális munkása, aki november 24-én Budapesten, a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban vette át az országos kitüntetést.

A rendezvényre elkísérte dr. Jobbágy Lajos főigazgató, aki elsők között gratulált munkatársunknak.

Horváth Heléna 1994-ben állt munkába kórházunkban, miután felnőtt szakápoló végzettséget szerzett. Tizenkét évig dolgozott ágy mellett – előbb az általános sebészeti, majd az infektológiai osztályon.

Megszerette a kórházat, a munkatársakat, az ápolói hivatást, és mindazt, ami a betegek ellátásával kapcsolatos. Mindig szívesen beszélgetett a betegekkel, a látogatóba érkező családtagokkal, érdekelte az élettörténetük, családi kapcsolataik, a háttér, ahonnan jöttek. Az évek során egyre jobban foglalkoztatták a betegek egészségi állapotával összefüggő külső-belső háttértényezők, ezek javítását célzó beavatkozási lehetőségek. Az új ismeretek utáni érdeklődés vitte a szociális terület felé, így 2006-tól, mint az intézmény szociális munkása folytatta tevékenységét, miközben munka mellett képzete magát. 2008-ban államvizsgázott általános szociális munkás szakon, majd 2010-ben az egészségügyi szociális munka mesterszakán végzett, diplomamunkája már a kórházi szociális munka témakörében íródott.

 

A kórházi szociális munka ezekben az években már az ország több kórházában létezett, de a munkafolyamatok többnyire még egyéni szokások szerint működtek. Heléna a szociális problémák eredményesebb megoldása érdekében már a kezdetektől fogva aktívan részt vett a szociális munkások hatáskörébe tartozó feladatok, a professzionális munka kidolgozásában, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok átvételében, valamint a jelzőrendszer kiépítésében, mellyel lehetővé vált a szociális esetek jelzése és a minél hatékonyabb segítés megvalósulása.

A kemény munka eredményeként ma már magas szakmai színvonalon, kiépült esetvezetési utak és kiterjedt kapcsolatrendszer birtokában vesz részt a rászorulók segítségnyújtásában.

Számtalan érdekes és bonyolult eset akad, melyek megoldása a szakma ismeretén túl készségszintű jártasságot és kitartást is igényel. Munkatársunk egy-egy ilyen eset bemutatásával szakdolgozói konferenciákon is felhívta a figyelmet a szociális munka egészségügyi helyére, szerepére és eredményességére.

2009-ben, megalakulását követően csatlakozott az egészségügyi szociális munkások országos egyesületéhez, amelynek azóta is tagja. Amennyiben ideje engedi, részt vesz a taggyűléseken és két cikluson át tisztségviselő is volt. A Pécsi Tudományegyetem felvette tereptanárjaik nyilvántartásába, a kórház pedig szívesen fogadja a hallgatókat, így már több alkalommal ismertette meg szociális munkás hallgatókkal a kórházi segítői tevékenység gyakorlatát.

A szociális területen is gyakran változnak a jogszabályok, az elérhető támogatások, a jogosultsági feltételek, az igénylés folyamata, melyet folyamatosan figyelemmel kísér.

Több szakmai szervezetben markánsan képviseli a szociális munkások szakmai fejlődését, minden szakmai megmozduláson, rendezvényen részt vesz.

 

Kiváló szakértelme, elhivatottsága elismeréseként a díjra Erdély-Franyó Anna ápolási igazgató terjesztette fel az intézményünkben közel 30 éve kiemelkedő munkát végző kolléganőt, akinek gratulálunk az országos kitüntetéshez és további sikereket, jó egészséget kívánunk!