Tudományos ülés a kórokozókról

Kórházunk Tudományos Bizottságának május havi tudományos értekezletén a higiénés csoport munkatársai tartottak előadásokat.

A rendezvényt dr. Kecskés Borbála PhD infektológiai osztályvezető nyitotta meg.

Felkérte az első előadót, dr. Jakab Gabriella mikrobiológust, hogy tartsa meg előadását. A székesfehérvári mikrobiológiai laboratórium munkatársa a „Hogyan segít a mikrobiológia a klinikusnak?” című előadásban részletesen beszélt az egészségszakmai közönségnek, hogy egy-egy szövetmintát hogyan kell küldeni a laboratóriumban különböző tenyésztéses vizsgálatokra, hogy a keresett mikroorganizmus azonosítható legyen. A mikrobiológus, akkor tud hatékonyan dolgozni, ha egy részletesen kitöltött kérődokumentummal együtt megfelelő mintát kap. A laboratóriumban a kórokozók gyors izolálása és azonosítása a vizsgálati mintából megtörténik, majd megállapításra kerül az antibiotikum érzékenysége. A klinikumnak és a betegnek ezzel elősegítik a célzott kezelést a mielőbbi gyógyulást.

Tábiné Géczi Orsolya diplomás ápoló „Hemocultúra levételének metodikája” című előadásában elmondta, hogy mikor, hogyan és hányszor kell mintavételt küldeni a mikrobiológiai laborba.

Kéri Noémi népegészségügyi ellenőr a kézhigiéné fontosságáról, kihagyhatatlan lépéseiről, szükségességéről beszélt. Előadásának címe: Betegbiztonság legfontosabb alappillére.

Alics Szilvia Msc epidemiológus „Mikrobiológiai surveillance” című előadásában kicsit betekinthettünk a higiénés csoport mindennapi kórházon belüli munkájába. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, ennek a tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló rendelet szabályozza mindennapi munkájukat.  Jelentési kötelezettségeik, előírt időszakos rendszeres ellenőrzéseket végeznek.

Az előadásokat követően dr. Kővágó Levente mb. főigazgató, a tudományos bizottság elnöke megköszönte az előadóknak a felkészülésüket, munkájukat és színvonalas szakmai előadásokat.

Számos munkatársunk követte figyelemmel a rendkívül érdekes és elgondolkodtató előadásokat, melyek végén sor került a hallgatóságban felmerült kérdések megválaszolására, megvitatására.