EFOP-1.8.20-17-2017-00033A lakosság lelki egészségéért

.

 
 

EFOP-1.8.20-17-2017-00033
Projekt címe: “A lakosság lelki egészségéért”
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.05.02.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.05.01.
A Projekt összköltsége 40.000.000,-  Ft,
A támogatási intenzitás 100%

 

Pályázattal kapcsolatos sajtóanyagok
Pályázattal kapcsolatos képek

A projekt részletes bemutatása:
2013.07 és 2015.07 között „Az Egészségesebb lakosságért” című projekt (TÁMOP-6.1.2/11/3) keretében a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet szervezeti egységeként Egészségfejlesztési Iroda kialakítására, működtetésére került sor.
Jelen projekt a korábbi nyertes pályázat eredményeinek továbbfejlesztését jelenti a mentális problémák megelőzésére, időbeli kiszűrésére, kezelésére koncentrálva.
A projekt fő célja egy egészségtudatos, egyéni felelősségen alapuló, az egészségfejlesztést támogató rendszer kialakításán keresztül a Dunaújvárosi Járás lakosságának hosszú távú egészségi állapot javítása, a várható élettartam növekedésével és az életminőség javításával.
Ennek elérésére az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani:
  • Egészségfejlesztési Iroda Dunaújváros bővítése – szakmai szervezeti bővítés a mentális egészségfejlesztés funkciók ellátása érdekében, valamint infrastrukturális és eszközfejlesztés.
  • Az Egészségfejlesztési Iroda Dunaújváros kötelezően végzendő, együttműködéshez kapcsolódó tevékenységeinek, szakmai támogató feladatainak kialakítása a mentális egészségfejlesztés kapcsán.
  • Az Egészségfejlesztési Iroda Dunaújváros alábbi tevékenységek végrehajtása a mentális egészségfejlesztés funkció működése keretében:
    o  Alapvető primer prevenciós célú szolgáltatások nyújtása a járás lakosai számára;
    o  Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása védőnőkkel szoros együttműködésben;
    o  Csoportos programok szervezésében és megvalósításában való részvétel;
    o  Mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok megvalósítása;
    o  A depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programjainak megvalósítása együttműködésben a releváns helyi szervezetekkel.

 

Kapcsolat:
Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros
2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
Tel.: 06-25-550-550
kommunikacio@pantaleon.hu