Dr. Palaczki Aranka 1953 – 2024

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy évtizedek óta kórházunkban dolgozó kollégánkat veszítettünk el a mai napon. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy dr. Palaczki Aranka haematológus főorvosa 2024. május 10-én, pénteken elhunyt.

Dr. Palaczki Aranka 1953. szeptember 15-dikén született Budapesten. 1978-ban szerezte általános orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, és állt munkába kórházunk Belgyógyászati Osztályán. 1983-ban belgyógyászati szakvizsgát tett, majd 1995-ben hematológiai szakképesítést szerzett. 1987-ben adjunktusi, 1997-ben főorvosi kinevezést kapott.

A hematológia országos hiányszakma, főorvos asszony Dunaújvárosban egyedüli hematológusként végezte tevékenységét, a betegellátás érdekében sokszor munkaidőn túl is a mai napig. Szakmájához mindig mély tisztelettel, alázattal fordul. Lelkesen adta át tudását kollégáinak. Munkáját mindig a jó felkészültségen alapuló gondos, körültekintő, fáradhatatlan munkavégzés jellemezte. Széles látókörű, áldozatkész kolléga volt, aki mindent megtett, hogy betegeit a tőle telhető legmagasabb szinten lássa el. Szakterületén tudományos tevékenységet is folytatott, előadásokkal, poszterekkel szerepelt helyi, vármegyei és országos tudományos konferenciákon. Betegekkel szembeni kedvességéről, türelméről és empátiájáról többször kaptunk hálás köszönő levelet a szakrendelésen megfordulóktól. Az utóbbi pár évben több egészségi problémával kellett szembe néznie, de ahogy jobban érezte magát visszajött dolgozni, gyógyítani. Főorvos asszonyt a kórházban és városszerte szerették, tisztelték, halála megrendítette a kórház közösségét.

2000-ben kórházunk legmagasabb elismerését, a Szent Pantaleon Emlékérem kitüntetést kapott. 2004. évben „Dunaújváros Egészségügyért” díjban részesült.

A több évtizedes fáradhatatlan gyógyító munkája, kimagasló orvos-szakmai tevékenysége, példamutató emberi magatartása elismeréseként tavalyi évben a Fejér Vármegyei Önkormányzat által alapított, dr. Berzsenyi Zoltán Díjban részesült.

Nagyszerű, alapos ember, kiváló orvos volt! Hiánya pótolhatatlan nagy űrt jelent a kórház és a belgyógyászat, a haematológia életében. Családja fájdalmában osztozva, emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük.

Nyugodjék békében!