Visszavonul a gyógyítástól dr. Somorácz György

Dr. Somorácz György infektológus főorvos 2022. december 31-ével befejezi közel öt évtizedes pályafutását kórházunkban.

Somorácz főorvos az egyetem elvégzését követően, 1975-ben kezdte el intézményünk fertőző (infektológiai) osztályán a gyógyító munkát. Szakvizsgát 1980-ban tett belgyógyászatból és 1983-ban fertőző betegségekből. 1987 novemberében kinevezést kapott az infectológiai osztály vezetésére, mely beosztásában 25 éven keresztül, 2012-ben történt nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Ezt követően sem hagyott fel a munkával, azóta is részese volt az osztály életének, továbbra is gyakorolta hivatását.

Szakmai munkája mellett 1993-tól 1998-ig ellátta az orvosigazgató klinikai helyettesi feladatokat is. Intézményünk Gyógyszerterápiás és Antibiotikus Bizottságának, valamint Tudományos Bizottságának elnöki tisztét több éven keresztül töltötte be, két évig megyei szakfőorvosi feladatokat is végzett. Alapító tagja a Magyar Orvosi Kamarának, melynek munkájában évekig aktívan részt vett a Megyei Szakmai Bizottság tagjaként.

A betegek szakellátása során magas szinten végezte a percutan transhepaticus cholangiographias (tűszúrásos epeút feltöltéses) eljárásokat. Megszervezte városunkban a terhes nők toxoplasma szűrését, a kiszűrtek gondozását, egészségügyi felvilágosítását. A gyógyszercsoportok közül különösen kiemelkedően foglalkozott az antibiotikumok racionális felhasználásával, erről folyamatosan felmérést, értékelést készített.

A háziorvosok részére továbbképző előadásokat szervezett, színvonalasan rendezte meg több alkalommal a Fejér Megyei Orvosnapokat városunkban.

Munkáját különösen jellemezte a szakmai alaposság, a jó gyakorlati érzék, az új tudományos eredmények iránti fokozott figyelem. Kitűnő szakmai felkészültsége okán segítségére, építő javaslataira kórházunk bármelyik osztálya számíthatott. Pályafutása alatt példamutató felelősségtudattal, elhivatottsággal dolgozott, közvetlen, segítőkész és figyelmes személyiségét a munkatársaival és a betegekkel szemben mindvégig megőrizte.

Főorvos úr mögött tartalmas szakmai életút áll, munkáját, orvosi és emberi értékeit több alkalommal is elismerték: 2000-ben Dunaújváros Önkormányzatától „Dunaújváros Egészségügyéért” díjat kapott. A Szent Pantaleon Kórház vezetése is több ízben részesítette kitüntetésben – 2001-ben „Szent Pantaleon Emlékérem” elismerésben, 2007-ben „Stratégiai Igazgatói Dicséret”-ben, 2008-ban „Kiváló Dolgozó” kitüntetésben részesült. 2013-ban egy megyei szintű elismerést vehetett át, a „Fejér Megyei Önkormányzat dr. Berzsenyi Zoltán Díj”-at ítélték oda számára.

Hivatása mellett, kikapcsolódásképpen kiváló fotós is, a ’70-es évek óta foglalkozik természetfotózással. Hasonló érdeklődésű barátaival alakították meg a Mezőföld Természetfotó Egyesületet, melynek keretében, illetve önállóan is több kiállításon vett részt, valamint folyóiratokban szerepelt alkotásaival.

Köszönjük a kórházunkban 47 éven keresztül végzett munkáját és kívánjuk, hogy gyarapodó szabadidejét, nyugdíjas éveit sokáig a fotózás nyújtotta élményekben és más örömteli eseményekben gazdagon, egészségben töltse!