Itt jársz az oldalon: Főoldal - Kórházunkról - Bemutatkozás

A Szent Pantaleon Kórház Házirendje az 1997 évi CLIV. Egészségügyi Törvény rendelkezései alapján szabályozza az intézményben folyó gyógyító munka rendjét, a betegek, valamint a gyógyító személyzet jogait.


Házirend1. Járóbetegek vizsgálata

2. Beutalás, betegfelvétel, előjegyzés

3. Orvos választás

4. Az osztályok rendje

5. Látogatás

6. Étkezés


8. Üzleti tevékenység

9. Mozgás a Kórház-Rendelőintézet területén

10. Pihenés, kikapcsolódás és egyéb szolgáltatások

11. Távozás

12. Tájékoztatás

13. A betegek véleménye, panaszainak kezelése (betegjogok érvényesítése)

14. Dokumentáció

15. A beteg együttműködése

16. Az egészségügyi személyzet jogai

17. Dohányzás, szeszesital fogyasztása

18. Saját készülékek használata

19. Halálozás


1. Járóbetegek vizsgálata

Járóbeteg-szakellátás a Kórházhoz tartozó rendelőintézetben, kórházi szakrendeléseken, gondozókban és ambulanciákon folyik. Vizsgálatra – a szülészet-nőgyógyászat, sebészet, baleseti sebészet, onkológia, bőr- és nemibeteg-szakrendelés, urológia, pszichiátria-addiktológia, fül-orr-gégészet, szemészet kivételével – orvosi beutalóval lehet jelentkezni. A szakrendelések rendelési idejét, a rendelést végző orvos nevét, szakképesítését, beosztását ki kell függeszteni. A rendelési időben történő változást minimum egy nappal korábban ki kell függeszteni és arról a recepciót értesíteni kell. A rendelési idő a közvetlen betegellátás időtartamát jelenti, ezért a nyugodt és alapos vizsgálat érdekében a szakrendelések meghatározhatják az egy rendelési napra kiadható előjegyzések, számát. A betegek ellátásának sorrendjét – amennyiben nem időpont előjegyzés alapján működnek – a szakmai sajátosságok alapján a szakrendelések maguk határozzák meg. Ennek elveit ki kell függeszteni (pl. injekcióra érkezőket, csecsemőket, kórházból frissen kibocsátottakat stb. soron kívül fogadnak). Nem elfogadható a jelentkezési sorrend okszerűtlen figyelmen kívül hagyásával a beteget indokolatlan várakozásra kényszeríteni. A legtöbb szakrendelés időpont előjegyzés alapján működik, ahová időpont a recepciókon kérhető személyesen vagy telefonon.


2. Beutalás, betegfelvétel, előjegyzés

A Kórház szakrendeléseit, ambulanciáit felkereső betegeket egészségi állapotuk alapján indokolt esetben sürgősséggel vagy előjegyzés alapján a kórházi osztály orvosa veszi fel. Előjegyzés során a beteggel közölni kell a felvétel indokát, időpontját, a tervezett kezelés várható időtartamát, módját. Az előjegyzési dokumentációban rögzíteni kell a beteg adatait, a feltételezett diagnózist, a tervezett kezelést. A felvételi időpont módosulása esetén a beteget értesíteni kell. Amennyiben a beteg nem rendelkezik érvényes társadalombiztosítással, a térítés módjáról tájékoztatni kell. A tájékoztatás az osztályon írásos ismertetőben történik. Ennek megismerését a beteg aláírásával igazolja. Az egyes osztályok saját munkarendjéről minden osztály külön ismertetőt ad az oda felvett betegnek.  Sürgős felvétel esetén a beteg hozzátartozóival való kapcsolatfelvételben az ápolószemélyzet nyújt segítséget, illetve a beteg kérésére telefonon vagy táviratilag értesíti a megadott személyt.    


3. Orvos választás

A beteg az őt kezelő osztály orvosai közül megválaszthatja kezelőorvosát. A választott kezelőorvosnak kötelessége tájékoztatni a beteget, ha a kezeléséhez szükséges képzettséggel nem rendelkezik, s ez esetben az osztályvezető főorvos javaslata alapján ajánlatot tesz a betegnek a kezelést elvégző orvos személyére. A személyzet köteles a nevét, beosztását, szakképzettségét feltüntető azonosító viselésére.


4. Az osztályok rendje

Az egyes gyógyító osztályok munkarendjét a szakmai sajátosságok alapján az osztályvezető főorvosok határozzák meg. Ennek során figyelembe kell venni a betegek nyugalomhoz, pihenéshez való jogát. A betegek kötelesek az orvosi vizit és a pihenési idő alatt a kórtermekben tartózkodni. A Kórház-Rendelőintézetben tartózkodó betegek, látogatók, valamint a személyzet köteles a kórház, illetve az osztályok házirendjét betartani. A betegek kórházi kezelésük alatt saját ruházatukat viselhetik, amennyiben ennek saját vagy betegtársaik egészsége érdekében nincs akadálya. Osztályra felvett betegek a kórteremben utcai ruhát, cipőt nem viselhetnek. A beteg hozzon magával kórházi tartózkodásához szükséges ruhaneműket, pl. papucs, pizsama, köpeny stb. Személyes tárgyaikat az ápolószemélyzet segítségével éjjeliszekrényben, kórtermi szekrényben helyezhetik el. Az itt elhelyezett tárgyakért a Kórház anyagi felelősséget nem tud vállalni. Értéktárgyak, pénz elhelyezését az osztály főnővére segítségével a Kórház pénztárában, lezárt borítékban lehet elhelyezni. A pénztár nyitvatartási idején kívül felvett betegek értéktárgyait az osztályon elzárt helyen kell tartani a pénztárba való elhelyezés legközelebbi idejéig.  Az értékekről leltárt kell készíteni, erről a betegnek nyugtát kell kiadni. A kórház által őrzött értékekről a pénztárban nyilvántartást kell vezetni.  A letétbe helyezett értékeket a beteg vagy képviselője átvételi elismervény aláírásával veheti fel. A beteg, illetve a látogató vagy segítő hozzátartozó a kórház berendezésében, felszerelésében szándékosan okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Az okozott és megtérítendő kár értékét a gazdasági igazgató állapítja meg és írásban közli az érintettel.


5. Látogatás

Jelenleg teljes körű látogatási tilalom van Kórházunkban!

A Kórházban mindennap a kijelölt időben van lehetőség a betegek kórtermi látogatására (hétköznap 16-18 óráig, hétvégén és ünnepnap 14-16 óráig). A kijelölt időn kívül a betegek nyugalma, a gyógyító munka zavartalansága és a fertőzések elkerülése érdekében a kórtermekben látogatók nem tartózkodhatnak.
Tizenkét éven aluli gyermeket a kórterembe vinni esetleges fertőződésük és a lelki megrázkódtatás veszélye miatt csak az ápolószemélyzet engedélyével lehet.  A látogatási időn kívül a betegek és hozzátartozóik a közös helyiségekben: az emeleti társalgókban, illetve a kórház aulájában találkozhatnak hétköznap 10.30-11.30 óra között. Súlyos állapotú, magatehetetlen beteg kérheti, hogy egy hozzátartozója betegsége idején folyamatosan mellette tartózkodhasson. A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon. Egy szülő vagy hozzátartozó részére térítésmentesen biztosítjuk az ágyat. A segítő hozzátartozó nem zavarhatja a többi beteg gyógyítását, köteles betartani a gyógyító személyzet utasításait.
Szülés során egy hozzátartozó jelen lehet („apás szülés”). Az újszülöttet az anya kérésére vele egy kórteremben helyezzük el.   
A beteg megtilthatja, hogy hozzá látogatót engedjenek be, illetve ezt a tiltást konkrét személyekre vonatkoztathatja. A nyílt kórtermi látogatás idején ezt a tiltást a személyzetnek nem kötelessége – nincs lehetősége – foganatosítani.
A betegnek joga van saját költségére maga mellé magánápolót fogadni. A magánápoló köteles betartani a kórházi személyzet utasításait, jogosítványai a beteg által megjelölt segítő hozzátartozóéval egyeznek meg.
A frissen operált betegek, illetve a speciális ellátást nyújtó osztályok esetében – pl. intenzív, koraszülött, újszülött osztály – az osztály által rögzített szabályok a mérvadók. A Kórház-Rendelőintézetbe betérő valamennyi látogatót is kérjük a házirendben foglaltak betartására, a betegellátás rendjének, a kórtermek nyugalmának megőrzésére.


6. Étkezés

A Kórház a felvett beteg állapotának megfelelő étkezést biztosít. A járóképes betegek az osztályok étkezőjében, a járóképtelenek, segítségre szorulók az ápolószemélyzet segítségével a kórteremben étkeznek.
Saját ételt az osztály hűtőszekrényében, névvel, dátummal ellátott csomagban lehet elhelyezni. A több napos, romlás veszélyének kitett ételt az ápolószemélyzet eltávolíthatja a beteg tudtával. Az osztályon étel készítésére nincs lehetőség. Amennyiben a kezelés miatt a szokásos étkezési időben a beteg nem tud táplálkozni, ételét a személyzet tárolja, s amint a beteg állapota lehetővé teszi, kívánságára mikrohullámú melegítés után részére tálalja. A beteg saját evőeszközeit, tányérját használhatja, ezek tisztántartásáról maga gondoskodik.


7. Tisztálkodás

A beteg hozza magával tisztálkodási eszközeit, pl. fogmosási kellékek, borotva, szappan. Az osztályokon a közös fürdők az egész nap folyamán használhatók. Hajszárítót csak az erre alkalmas, megjelölt csatlakozóba dugva lehet használni.
Mosni – kis kézi mosáson kívül – az osztályon nem lehet.

8. Üzleti tevékenység

A gyógyintézet területén csak a szerződéssel rendelkező vállalkozók folytathatnak tevékenységet, kizárólag a számukra kijelölt helyen és időben, a kórházzal kötött szerződésükben megjelölt körben (újságos, könyvárus, büfé stb.). Üzletkötők, ügynökök sem a betegek, sem a személyzet körében üzleti tevékenységet nem végezhetnek.


9. Mozgás a Kórház-Rendelőintézet területén

A kórterem elhagyásakor kötelező a papucs és a köpeny használata. A betegek az osztályuk területén saját kórtermükben, valamint a közös helyiségekben szabadon közlekedhetnek. A vizsgáló és kezelő helyiségekben csak ellátásuk során tartózkodhatnak. A nővérmunkahelyen, a személyzeti szobákban, személyzeti szociális helyiségekben betegek nem tartózkodhatnak. Az osztály területét az ápolószemélyzetnek bejelentve lehet elhagyni. A kórház területén a közös tereken, valamint az udvaron a betegek szabadon mozoghatnak.
Csak a személyzet léphet be a műszaki terekbe, kiszolgáló helyiségekbe. Az osztály elhagyása esetén az ápolónő köteles a távozó beteg nevét, a távozás idejét rögzíteni és azt az osztálynak jelezni.
Magán gépkocsik a kórház területére csak engedéllyel hajthatnak be és a kijelölt helyen parkolhatnak.

10. Pihenés, kikapcsolódás és egyéb szolgáltatások

22-06 óra között éjszakai, 13-15 óra között délutáni pihenő idején a betegeknek a kórteremben kell tartózkodniuk. Minden osztály társalgójában található televízió, melyet ezen időszakokban nem lehet bekapcsolni. A TV hangereje nem zavarhatja a kórtermekben fekvők nyugalmát más időszakokban sem. A betegek igénybe vehetik a gyógyintézet földszintjén lévő büfét, könyv- és hírlapárusítást, valamint a mélyföldszinten található fodrászt, kozmetikát. A betegek a gyógyintézet telefonjait nem használhatják, telefonálni az előterekben elhelyezett nyilvános készülékekről lehet.

11. Távozás

A betegek sürgős, hivatalos ügyeik intézésére, illetve a hétvégi eltávozásra – mérlegelve a beteg egészségi állapotát – az osztályvezető főorvostól kilépési engedélyt kaphatnak, melynek tényét a beteg dokumentációjában rögzíteni kell. A végleges távozás szándékát a kezelőorvosnak kell bejelenteni. A kezelés befejeztével az elbocsátás idejét a kezelőorvos egy nappal korábban közli a beteggel. A kezelést összefoglaló zárójelentést a szükséges felvilágosítással, utasításokkal a távozás napján a kezelőorvos adja át.


12. Tájékoztatás

A beteg állapotáról, a további kezelésről, a tervezett beavatkozásokról a beteg kezelőorvosától kap szóbeli, részletes tájékoztatást, kérdéseire választ. A tájékoztatás megtörténtét aláírásával igazolja.
A dokumentum aláírása után a további kezelésben való együttműködés a kezelésbe való beleegyezésnek minősül, kivéve az invazív műtéti beavatkozások vonatkozásában, melyek előtt külön beleegyezést kell a betegtől kérni. A beteg kezelőorvosa közreműködésével betekinthet a kezeléséről készült iratokba, kórlapba. A beteg jogairól az osztályon kifüggesztett házirendből, a kérésére rendelkezésre bocsátott Egészségügyi Törvény szövegéből tájékozódhat.Kezelésükről, az ellátás során szerzett tapasztalataikról a betegek véleményüket – név nélkül is – eljuttathatják a kórház menedzsmentjéhez. Erre, a részükre átadott kérdőív kitöltésével van lehetőség. Konkrét panaszt, névvel ellátott feljegyzést a Gyógyintézet menedzsmentjéhez lehet eljuttatni, aki a kivizsgálás eredményéről a bejelentőt írásban tájékoztatja. A beteg panasza kivizsgálása érdekében – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – a betegjogi képviselőhöz, illetve más szervekhez is fordulhat. A Gyógyintézet betegjogi képviselője az alagsorban megjelölt helyen és időben található meg.

14. Dokumentáció

A beteg adatait, betegségére vonatkozó feljegyzéseket, leleteket, a tájékoztatás megtörténtét, a beleegyezést rögzítő aláírt lapokat a beteg kórlapjában kell összegyűjteni. A dokumentációba való bejegyzést tevő egészségügyi dolgozó nevét rögzíteni kell. A dokumentáció készítése elektronikus úton, informatikai rendszerrel történik, biztonságos kezeléséről, archiválásáról a Kórház Informatikai Osztálya gondoskodik.
A beteg számára kinyomtatott dokumentumot kell átadni. Amennyiben a beteg kéri, a dokumentációról másolatot készíttethet, ennek költségét a Kórház pénztárában előzetesen be kell fizetnie.   


15. A beteg együttműködése

A beteg köteles a kezelés során állapotáról, betegségének előzményeiről az orvost részletesen tájékoztatni, a kezelési utasításokat betartva saját egészségi állapotának javulása érdekében együttműködni a gyógyító személyzettel, valamint alkalmazkodni a kórház szabályaihoz és munkarendjéhez.


16. Az egészségügyi személyzet jogai

Az ügyeleti szolgálat, sürgősségi ellátás, illetve hatósági feladatok végzése során a személyzetet hatósági személynek járó jogi védelem illeti meg.  Az orvos a beteg vizsgálatát megtagadhatja, ha más beteg sürgős ellátása ebben akadályozza, ha saját egészségi állapota ezt nem teszi lehetővé vagy személyes kapcsolata a beteggel ezt indokolttá teszi.
Ilyenkor a beteget más orvoshoz kell irányítani. Az elvégzett vizsgálat után a további kezelést az orvos akkor tagadhatja meg, ha azt nem tartja indokoltnak vagy, ha azt a beteg állapota lehetővé teszi, későbbi időpontra rendeli vissza.
A beteg kezelését megtagadhatja az orvos, ha a beteg viselkedése sértő vagy fenyegető vele szemben, illetve, ha a kezelésben nem működik együtt orvosával, betegségére vonatkozó fontos adatokat eltitkol, az utasításokat nem tartja be.


17. Dohányzás, szeszesital fogyasztása

A Kórházban a pszichiátriai betegek a számukra kijelölt helyen dohányozhatnak. A dolgozók a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény szerint kijelölt helyen dohányozhatnak. Szeszes ital fogyasztása tilos.


18. Saját készülékek használata

A beteg kórházban tartózkodása idején használhatja saját szórakoztató elektronikai berendezéseit (televízió, rádió stb.).
A használattal betegtársai nyugalmát nem zavarhatja. TV készüléket legfeljebb 51 cm-es képátmérőig lehet a kórterembe bevinni. A készülékek használatával járó esetleges balesetekért a gyógyintézetet felelősség nem terheli, azok őrzését nem garantálja, anyagi felelősséget nem vállal. Mobiltelefont a gyógyintézet területén az orvosi berendezések működésének biztonsága érdekében csak korlátozottan lehet használni. A tiltott területeket az osztályok jelölik ki.


19. Halálozás

A Kórházban elhunyt beteg hozzátartozóját az ápolószemélyzet telefonon vagy elsőbbségi levélben értesíti. A halál okairól, körülményeiről csak a kezelőorvos adhat tájékoztatást és csak személyesen. Az elhunyt személyes holmiját leltár alapján a főnővér adja át a hozzátartozóknak. A halottvizsgálati jegyzőkönyvet, adatlapot az anyakönyvi hivatal számára a közvetlen hozzátartozó a mélyföldszinti Informatikai osztály irodájában kapja meg, illetve az iratokat az iroda ajánlottan postázza. Az elhunytat megtekinteni, a temetési ruhákat átadni a boncmesterrel történt előzetes egyeztetést követően hétfőtől- péntekig, 06-13 óra között lehet a Kórbonctani osztályon. A Kórházban temetkezési vállalkozás nem működik.
 

20. Kép-, és hangfelvétel készítés

A betegellátás biztonságához fűződő közbizalom megőrzése érdekében az intézmény jó hírnevét mindenki köteles tiszteletben tartani. Az intézmény területén a tárgyi körülményekben észlelt hiányosságokat, különösen az állagsérelmet, annak megfelelő kezelése céljából elsődlegesen az intézmény vezetője részére kell bejelenteni. Személyekről történő képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez, valamint azok bármely módon történő felhasználásához az érintett személy kifejezett hozzájárulása szükséges.Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros
2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. Telefon: 25/ 550-550, Fax: 25/ 413-640
Minden jog fenntartva! © pantaleon.hu | Copyright © 2013 - 2018
BELÉPÉS | INTRANET | FIGYELMEZTETÉS | ADATVÉDELEM