Osztályvezető váltás a belgyógyászati osztályon

Főorvosi értekezlet keretében jelentette be dr. Kővágó Levente mb. főigazgató, hogy dr. Parrag József osztályvezető főorvos nyugdíjba vonulása okán 2024. március 31-ével befejezi vezetői pályafutását a belgyógyászati összevont osztályon, de szaktudásával továbbra is segíti a belgyógyászati járóbeteg-ellátást a diabetológiai szakrendelésen.

Parrag főorvos 1987-ben szerzett általános orvosi diplomát Pécsett, ezt követően kórházunk belgyógyászati osztályán helyezkedett el. A fekvőbeteg-ellátásban végzett munkája mellett, 1992-től a diabetológiai szakrendelés oszlopos tagjává is vált. 1993-ban szakvizsgázott belgyógyászatból, 2014-ben diabetológiai licence vizsgát tett. Adjunktusi kinevezésére 1999-ben, főorvosi előléptetésére 2010-ben került sor. Osztályos munkáján túl 2010-2012. között intézményünk orvosigazgatói posztját is betöltötte, ezt követően orvosigazgató-helyettesi feladatokat látott el tíz éven át. Az időközben megüresedett belgyógyászati osztályvezető főorvosi állásra sikeresen pályázva, 2018 óta irányítja a belgyógyászati összevont osztály munkáját, emellett 2022 óta klinikai szaktanácsadója a kórházvezetésnek.

Dr. Parrag József szakmailag magasan képzett, sokoldalú, több évtizedes tapasztalattal rendelkező, mintát adó, értéket sugárzó orvos. Szakmai korrektsége, segítőkészsége, etikus magatartása miatt munkatársai és betegei egyaránt nagyra becsülik. Munkáját az intézmény vezetése két ízben ismerte el – 2004-ben „Kiváló Dolgozó” kitüntetéssel jutalmazta, 2016-ban pedig „Szent Pantaleon Emlékérem”-ben részesítette. Vezetése alatt a belgyógyászati összevont osztály kollektívája is elismerésben részesült, 2022-ben a „Dunaújváros Egészségügyéért” díjat vehették át.

Köszönjük Főorvos úrnak a betegellátásban végzett több évtizedes kimagasló munkáját és a még előtte álló feladatokhoz további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

 

A belgyógyászati összevont osztály osztályvezető főorvosi feladatait április 1-jétől dr. Birkás Gábor főorvos látja el.

Birkás főorvos 1998-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte diplomáját, ezt követően kórházunk belgyógyászati osztályán helyezkedett el. 2003-ban belgyógyászati, 2018-ban kardiológiai szakvizsgát tett. Osztályos munkája mellett 2004 óta a kardiológiai szakrendelés tevékenységében is aktívan részt vesz. 2009-ben adjunktusi, 2020-ban főorvosi kinevezést kapott.

A feladatvégzése során tanúsított szakmai kvalitásai, empátiája, segítőkészsége miatt betegei, munkatársai tiszteletének örvend.

A hivatása és kollégái iránti elkötelezettsége érdekképviseleti szerepvállalásában is megnyilvánul, 2016 óta a Magyar Orvosi Kamara helyi szervezetének vezetője.

További, immáron osztályvezetői feladataihoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!