Köszönet a munkájáért

Július 1-jétől visszaadta osztályvezető főorvosi megbízását, dr. Máté Ágnes, aki a Kórházunk Sürgősségi Betegellátó Osztályának megalakulásától az osztályvezető főorvosa.

Dr. Kővágó Levente megbízott főigazgató június 24-én, a főorvosi kar előtt mondott köszönetet dr. Máté Ágnesnek, aki az osztályvezetésről lemondott, de az osztály munkáját továbbra is segíti. Főorvosnő 2006-tól részt vett az osztály kialakításában, majd októbertől az osztályt vezette. Számtalan beteg, kolléga, hozzátartozó, barát fordult meg a kezei között, kért és kapott tőle tanácsot, segítséget. Szakmai tudása, tapasztalata, szakma iránti alázata felbecsülhetetlen érték.

Intenzív aneszteziológus és sürgősségi orvosként a sürgősségi ellátás, az életmentés elkötelezettje, a legkorszerűbb szakmai elvek megvalósításával. Munkáját a kiemelkedő elméleti felkészültség, a magas gyakorlati szakmai minőség, a precizitás és az állandó fejlődés igénye jellemzi. Magával szemben maximalista, a betegek érdekeiért a végsőkig kiáll, ezt munkatársaitól is elvárja. A betegek és kollégák nagy bizalommal fordulnak hozzá. Szakmai berkekben országos elismertségnek örvend. Csupa nagy betűvel írva tokától-bokáig ORVOS, gyógyító Ő is, ahogy ezt Ő írta egykori főnökéről dr. Jobbágy Lajosról.

Leírni és összeszedni sem volt egyszerű feladat mindazt, amit ezen időszak alatt tett, hát még végig csinálni és megélni, elhiszem, hogy „kicsit” elfáradt.

1994-ben végzett summa cum laude a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Egyetemi évei alatt kivonuló szolgálatot látott el mentőtisztként az OMSZ Budapesti és Pest Megyei Mentőszervezetnél. Orvosként a Szent Imre Kórház Központi Aneszteziológiai, Intenzív és Terápiás Osztályán kezdett dolgozni, majd 1996-tól a Fejér megyei Szent György Kórház Aneszteziológiai- Intenzív és Sürgősségi Osztályán. 1994-2008. között kivonuló mentőorvosi szolgálatot teljesített a székesfehérvári rohamkocsin és a dunaújvárosi esetkocsin. 1998-ban költözött Dunaújvárosba és kezdett el dolgozni a Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályán. 2000-ben szakvizsgázott aneszteziológia és intenzív terápiából kiválóan megfelelt eredménnyel.     Az osztály kötelékében, egy általa vezetett munkacsoporttal a kórház teljes munkavállalói köre számára rendszeres alapszintű újraélesztés oktatást szervezett. 2004-től felel a kórház katasztrófa-ellátásban betöltött feladatainak szervezéséért. 2006-ban szakvizsgázott sürgősségi orvostanból kiválóan megfelelt eredménnyel. 2005-től részt vett az újonnan létesítendő Sürgősségi Betegellátó Osztály előkészítési és szervezési munkáiban, majd 2006. október 01-től alapító osztályvezető főorvosa lett mostanáig. Folyamatban van sportorvostan szakvizsgájának megszerzése. 2012-ben licencvizsgát szerzett hagyományos kínai orvoslás és csatolt technikái szakirányból. 2012- és 2015. között a kórház orvos-igazgatói feladatait látta el. 2014-ben egészségügyi menedzser diplomát szerzett. 2015-2021 között a kórház Tudományos Bizottságának elnökeként rendszeres tudományos értekezleteket szervezett.

Orvosi munkája mellett évekig tanított sürgősségi ellátást óraadó tanárként a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskolában, illetve 2014-től 2019-ig óraadó volt a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar nappali tagozatos mentőtisztképzésén is.

Társadalmi tevékenységként évek óta részt vesz a Dunaújvárosban szervezett újraélesztési rekordkísérletek megvalósításában. 2002-ben adjunktusi 2006-ban főorvosi kinevezést kapott.

2005-ben orvos-igazgatói dicséretben részesült, 2008-ban Szent Pantaleon Emlékérem kitüntetésben részesült.

2018-ban Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a kimagasló szakmai hozzáértéssel végzett humánus és példaértékű tevékenységének elismeréseként, „Dunaújvárosért” díjat adományozott részére.

2019-től a helyi Operatív Törzs aktív résztvevőjeként, protokollokat dolgozott ki a COVID-19 betegek ellátására. Nemzetközi protokollokat figyelve késlekedés nélkül vezette be osztályára és a kórházba a legfrissebb eljárásrendeket. Az osztály vezetése mellett a gyógyító folyamatokban, a betegellátásban mindig részt vett. Mi, akik ismerjük tudjuk nagyon jól, hogy a betegért, bármit megmozgatva és háttérbe szorítva, a szakma legjobb tudása szerint mindent megtesz. Köszönjük, hogy a kollégánk.